Niet iedereen heeft het goed

Armoede is niet het eerste waar je aan denkt in ons land. We kennen allemaal de hartverscheurende beelden in landen zoals Afrika. Mensen die hun hele leven lang in armoede leven. Ouders die geen geld hebben om kleding en voedsel voor hun kinderen te kopen. Geen of weinig medische zorg bij ziektes en vaak een tent als huis. Dit soort ernstige taferelen komen in ons land gelukkig niet voor. Armoede is echter ook in Nederland een steeds vaker voorkomend probleem in veel huishoudens. We spreken in Nederland van armoede als mensen leven onder de laagste inkomensgrens en niet beschikken over voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg of geen mogelijkheden hebben om verder te leren na de verplichte schoolperiode. Er leven momenteel rond de miljoen mensen onder die laagste inkomensgrens die voor een alleenstaande ongeveer 1000 euro per maand bedraagt. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling waar de overheid eigenlijk in zou moeten grijpen om een voor iedereen leefbare situatie te scheppen.

Wat doet het met de mensen die er mee te maken hebben

Er is veel stille armoede, het is vaak niet zichtbaar dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen of kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten. Mensen schamen zich om ervoor uit te komen. Het sociale vangnet in Nederland wordt steeds kleiner. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op maatschappelijk werk, ouderenzorg, sociale uitkeringen, jeugdzorg, studiefinanciering, ondersteuning van kerken enz. Door de voortdurende bezuinigingen worden deze voorzieningen steeds minder toegankelijk. De problemen voor mensen in armoede stapelen zich vaak op. De rekeningen kunnen niet meer worden betaald en er is bijna geen geld voor boodschappen en kleding. Ook in het straatbeeld zien we steeds meer daklozen en mensen die op zoek zijn naar iets te eten.

Voedsel dat in de container terecht komt

Bij veel supermarkten en andere detailhandels ging er voorheen ook veel voedsel verloren. Aan de achterzijde van de supermarkten zie je vaak een verzameling aan rolcontainers staan waar al het overgebleven afval in beland. Veel supermarkten besluiten om een rolcontainer huren om al het afval af te kunnen laten voeren. Maar de laatste tijd gaat er steeds meer voedsel wat over is en nog wel goed te eten is naar de voedselbank. De voedselbank is het meest bekende voorbeeld van de hulp die geboden wordt aan de minderbedeelden. Duizenden mensen maken hier dankbaar gebruik van. Ook initiatieven als de kledingbank, en het organiseren van sportactiviteiten voor arme kinderen zijn steeds meer in opkomst. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de armoede in ons land een klein beetje wordt teruggedrongen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *